blog

Nya rankningsgrunder för börsbolag

Det är dags att på allvar ranka börsbolagen efter deras klimatpåverkan och deras investeringar i klimatinnovationer. Vilka ratinginstitut kan tänkas göra detta? Storbolagen har en viktig roll i att föra ut våra mest innovativa lösningar på en global marknad.

Stefan

Välkommen att följa med på en innovationsresa

Idag gläntar vi på dörren till något som vi hoppas ska bli en viktig del i ett stort påverkansarbete. Det går i första hand ut på att höja volymen på den diskussion som handlar om hur vi ska ta hand om all den klimatsmarta teknik som finns, och bidra till att den sprids fortare. Vi börjar med att presentera ett antal svenska företag och deras innovationer som valts ut av vårt Global Focus projekt.

Meningen är att från och med idag kontinuerligt bygga ut denna knytpunkt med bland annat fler länder och fler företag runt hela världen. Företag som kan bidra till den transformation av ekonomin som är nödvändig för att vi ska klara av att hantera klimatproblemet på lång sikt. För det är just en transformation som behövs.

Vi behöver förvisso små successiva förbättringar som det mesta av vår produktutveckling handlar om, men det är inte de små förbättringarna som kommer att avgöra huruvida vi en dag i framtiden får möjlighet att leva i harmoni med naturen inom ramen för vårt ekonomiska system, utan stora systemförändringar.

Rajendra Pachauri, nobelpristagare och ansvarig för Intergovernmental Panel on Climate Change konkluderade i november förra året “If there’s no action before 2012, that’s too late. What we do in the next two to three years will determine our future. This is the defining moment.”

Det finns alltså ingen anledning att vänta och med alla bra lösningar som redan finns och som i och med ett stegrande energipris blir lönsamma i allt snabbare takt. Sverige sitter i en unik global situation där vi på flera olika sätt är föregångare samtidigt som vi också har mycket kvar att göra på hemmaplan. Vi har möjlighet att titta utanför våra gränser och se på vilket sätt vårt samhälle och våra beslut påverkar det globala samfundet.

Framtidens ekonomiska stormakter Kina och Indien byggs nu upp och de tittar på västerländsk livsstil när de bygger sitt samhälle. Istället för att fokusera all kraft åt att se Kina och Indiens framfart som stora hot mot den globala miljön bör vi se alla de möjligheter Sverige har i att vara med och påverka deras uppbyggnad av en lågfossil ekonomi som inte gör alla de misstag vi har gjort i väst under de senaste 100 åren.

Enorma möjligheter finns för de företag som nu tar sig in på dessa marknader både vad gäller tillväxt och att vara del i att minska koldioxidutsläpp långt över Sveriges nationella utsläpp. Företagen med lösningarna är dock små och har ofta svårt att ta sig fram i ett trögt och fjuttigt svenskt innovationssystem och svårt att komma ut på export då stödet är för dåligt.

För att på allvar vara med och påverka vår gemensamma globala framtid krävs krafttag som motsvarar den utmaning vi står inför. Kina och Indien väntar!

Stefan Henningsson, WWF Strategic Coordinator Climate Innovations

Pages